Get Adobe Flash player


CHERNIVITBANNER

Река Черни Вит

Реката е много разнообразна, с бързеи и вирове. Може да се лови по всички познати методи с естествена и изкуствена стръв.
Мряната по Вит е най-търсена от местните риболовци. Най-употребяваната схема е „леко дъно“ – линията се утежнява с една сачма около 3-4 грама и се подава на дъното. Утежнението трябва да бъде така балансирано спрямо силата на течението, че сачмата и стръвта да се търкалят по дъното. Ударите на мрените са много отчетливи. Най-подходящата стръв са ручейниците, зеленките или торните червеи. Излизат мрени по педя, които са много борбени и изваждането им е невероятно удоволствие.
Кефалът е традиционен обект за риболов на Вит. Едрите клендаци се придържат основно в големите и бавни вирове. Витският кефал е много лаком и налита на всичко. Ако ловите на плувка с естествена стръв, може успешно да хващате кефали на скакалец, джанка, черничева дуда, малко жабче или пиявица. Използването на бял червей не е препоръчително, тъй като Вит гъмжи от дребни пръскачи, които нападат стръвта веднага. Кефалът в реката се лови добре и на спининг. Най-резултатни са белите въртящи блесни номер 1 и 2, както и воблерите, имитиращи жабчета, или тези с по-овална форма. Успешно може да се лови и на изкуствена муха. Средните по размер мухи от микропореста гума са се утвърдили като стандартна примамка.
Балканската пъстърва е третият основен вид за риболов в горното течение на Вит. През последните години реката беше зарибявана няколко пъти и популацията е относително стабилна. В участъка между Тетевен и Гложене пъстървите са по-малко, но за сметка на това може да се разчита на трофеен екземпляр.

Comments are closed.