Get Adobe Flash player


CHERNIVITBANNER

Резерват Боатин

Резерватът е ситуиран в долината на непознатата за повечето български туристи, които идват от далечни градове, река Боатиница. Резерватът в най-ниските си част е около 800 м. като достига на места до 2000 м. надморска височина. Река Боатиница извира от вр. Тетевенска Баба, като освен това дава начало на друга река, разположена в местността, а именно – Черни Вит.

Със сигурност няма да имате никакви проблеми да намерите резерват Боатин, тъй като той е разположен югозападно от града Тетевен северно от върха Тетевенска Баба – намира се в землището на село Черни Вит, което пък е на няколко километра от Тетевен. Изключително стар резерват, който има богата история и през годините е успял да посрещне безброй посетители, повечето от които са се върнали поне един път там. Местността Боатин е обявена за резерват преди повече от 60 години – през далечната 1948 год., на 12 юни. Основна заслуга за съществуването на резервата има организацията ЮНЕСКО и организираната от въпросната програма Човек и биосфера, направила възможна по-нататъшната поддръжка на района.

По отношение фауната в резервата тя е представена предимно от множество видове прелетни птици. Освен това могат да бъдат видяни сови и кафяви мечки. В Боатин се срещат голям брой от видовете кълвачи в България – много от тях са в Червената книга на България. Резерватът наистина си заслужава посещението, особено през уикенда, когато се чудите къде да се изнесете в планината за няколко дни – известен е в страната ни освен с добре запазените чисти букови гори и с богатото разнообразие на кълвачи – почти всички видове, които можете да видите в България, имат популации в резерват Боатин.

Резерват Боатин е известен в цяла България, а и на Балканския полуостров с най-добре опазените чисти букови гори. Местността е изключително гориста като цяло, като средната възраст на дърветата е около 130 години (трябва да се има предвид, че най-възрастните достигат до 200 години и имати височина около 50 метра). На места в резервата се среща клек, от дървесните видове като представители на флората освен букове има и явор, габър, трепетлика, шестил и т. н.

Comments are closed.