Get Adobe Flash player


CHERNIVITBANNER

Национален парк Централен Балкан, Парковата дирекция обявява конкурс за фотография „Балканът – вечната приказка”

Конкурс в който може да участвате

По повод 20-годишнината на Национален парк Централен Балкан, Парковата дирекция обявява конкурс за фотография „Балканът – вечната приказка”.

І. Цели

Конкурсът има за цел:

  • Да представи красотата и природните богатства на Националния парк
  • Да популяризира значението му за туризма, отдиха и здравето на човека
  • Да мотивира участниците да научат повече за защитената територия

ІІ. Право на участие

  • Допускат се участници от България и чужбина
  • Няма възрастови ограничения

ІІІ. Изисквания към фотографиите

· В конкурса могат да участват снимки на електронен носител

  • Допускат се снимки в четирите сезона
  • Фотосите трябва да са в JPG формат

ІV. Изисквания за участие:

· Всеки участник може да представи до три фотографии.

· Фотосите се изпращат в Дирекцията на парка на e- mail:office@centralbalkan.bg и изрично посочване „За фотоконкурса” или на CD на адрес: Габрово 5 300, ул. Бодра смяна 3, ПК 80, Дирекция „Национален парк Централен Балкан” – За фотоконкурса.

· Конкурсните творби следва да са придружени с информация: трите имена на участника, адрес, информация за контакти – телефон за връзка и ел. поща; тема на фотоса – ако е приложимо

· Краен срок за получаване на фотосите – 31 август 2011 г.

V. Други възможности

· За участниците, които желаят снимките им да бъдат представени и оценявани публично, се формира Facebook група „Приятели с камера”

· Участниците могат да представят в Групата до 3 снимки, придружени със следната информация: име на участника, тема на фотоса – ако е приложимо.

VІ. Оценяване

· Конкурсните творби ще бъдат оценявани от жури по критерии: атрактивност на обекта, художествени послания, творческо въображение.

· Резултатите ще бъдат обявени на 12.09.2011 г. на интернет страницата на Дирекцията: www.centralbalkan.bg

Comments are closed.