Get Adobe Flash player


CHERNIVITBANNER

Горско стопанство

 

„Черни Вит” носи името на р. Черни Вит, протичаща през територията му, също така и на с. Черни Вит, където се намира и седалището на администрацията му.
Разположено е в югозападната част на Ловешка област, върху територията на община Тетевен Територията му обхваща част от землището на селата Черни Вит, част от Дивчовото, Голям Извор, част от Гложене и част от землището на гр. Тетевен.
На север и североизток граничи с  „Тетевен”; на изток с  „Рибарица” ; на юг, югозапад с НП „Централен Балкан”, на запад с  „Етрополе” и на северозапад с „Ботевград”.
На територията на горското стопанство се намират с. Черни Вит, с.Дивчовото, с.Голям Извор, част от с.Гложене и част от кв.Полатен. Всички населени места са свързани с асфалтови пътища с републиканската пътна мрежа.

„Черни Вит” е разположено по северните склонове на Златишко-Тетевенския дял на Централна Стара планина, като обхваща водосбора на р.Черни Вит.Има неправилна форма с дължина север-юг 31 км. и ширина изток-запад 7 км.

Релефът на „Черни Вит” е типично планински и се характеризира със силно изразена разчлененост с дълги вододелни била.

Главните била са с обща посока север-юг, като от тях се отделят стръмни и много стръмни странични била. Теренът е силно пресечен, което се обуславя от добре развитата и гъста хидрографска мрежа.
На юг е главното вододелно било между реките Голяма Капешница и Малка Капешница, което служи за граница с НП „Централен Балкан” и се спуска до коритото на р. Черни Вит. От „Момина поляна” започва било, което преминава през „Генкова могила”, Копривешки преслап”, „Локвата” и „Равнището” до Зеленишки дол. От връх Пъпа се спуска към река Михалска друго било, което служи също за граница с НП „Централен Балкан”.На запад от връх Пъпа следва горната граница на гората до началото на р. Дълга, което служи за граница с Етрополе. „Михалски рът” минава през „Говедарника”, „Манастирчето”, „Дядо Ивановото”, „Данчовското” и свършва при водослива на реките „Михалска” и „Дълга”.От местността „Четири поляни” започва било, което минава през „Банкина могила”, „Райков краварник”, „Осиковец”, „Горна поляна”, „Бельовото”, „Краварника” и стига до водослива на реките Брашляница и Черни Вит.От посочените основни била се отделят множество второстепенни, които свършват при протичащите през територията на стопанството реки и долове.

Най-високата точка в района на стопанството е , в отдели 132 и 133, , с надморска височина 1650 м., а най-ниската – в отдел 211 с надморска височина 300 м.

Pages: 1 2 3